0

Piperacillin 2000mg & Tazobactam 250mg

Contact Us

Sco 53, DSC, Tau Devi Lal Market, Near Kanhaiya Sahib Chowk, Yamunanagar, Haryana, 135001, India